Προκήρυξη ΑΣΕΠ: 335 θέσεις εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ

Δημμοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η 15Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης

αρχίζει στις 15 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

Προθεσμία υποβολής εκτυπωμένης μορφής

4 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα

Κατεβάστε την προκήρυξη, από τα συνοδευτιά αρχεια, στο τέλος

(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από