ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη. Δείτε τις προθεσμίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Δείτε τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα
(περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ 3Κ/2018 Απαιτούμενα προσόντα

Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα της 3Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ . (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από

ΑΣΕΠ: 3Κ/2018 προκήρυξη για 8.166 θέσεις στους ΟΤΑ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ .

Δείτε τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα, φορέα και περιοχή της ως παραπάνω Προκήρυξης στον παρακάτω πίνακα (περισσότερα…)

Συντάκτης Γιάννης, πριν από