Προκήρυξη ΑΣΕΠ: 548 θέσεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η 1Γ/2017 Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 40/01-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση  συνολικά  πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης

αρχίζει στις  3 Ιανουαρίου 2018  ημέρα Τετάρτη  και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00

Προθεσμία υποβολής εκτυπωμένης μορφής

22α Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα

Κατεβάστε την προκήρυξη

Θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Περιφερειακή Ενότητα Κωδ. Θέσης Ειδικότητα Θέσεις
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 201 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 3
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 265 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 9
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 202 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 3
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 236 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 266 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 7
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 315 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 203 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 267 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 204 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 268 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 6
ΑΡΤΑΣ 269 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΑΧΑΪΑΣ 205 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 5
ΑΧΑΪΑΣ 237 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΑΧΑΪΑΣ 270 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 13
ΑΧΑΪΑΣ 316 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 4
ΑΧΑΪΑΣ 351 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 206 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 238 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ(με πτυχίο Νομικής) 1
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 271 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 8
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 207 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 13
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 239 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 272 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 32
ΔΡΑΜΑΣ 208 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΔΡΑΜΑΣ 240 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΔΡΑΜΑΣ 273 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 3
ΔΡΑΜΑΣ 317 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 4
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 209 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 241 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 274 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 6
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 318 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 4
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 210 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 6
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 275 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 21
ΕΒΡΟΥ 211 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 3
ΕΒΡΟΥ 276 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 9
ΕΒΡΟΥ (Δ. Αλεξανδρούπολης) 242 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 3
ΕΒΡΟΥ (Δ. Αλεξανδρούπολης) 319 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΕΒΡΟΥ (Δ. Ορεστιάδας) 320 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 4
ΕΥΒΟΙΑΣ 212 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 3
ΕΥΒΟΙΑΣ 243 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΕΥΒΟΙΑΣ 277 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 9
ΕΥΒΟΙΑΣ 321 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 278 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος) 279 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος) 322 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΗΛΕΙΑΣ 213 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΗΛΕΙΑΣ 280 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 5
ΗΛΕΙΑΣ 323 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΗΜΑΘΙΑΣ 214 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΗΜΑΘΙΑΣ 281 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 244 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 324 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 245 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 325 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 246 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 352 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) 2
ΘΗΡΑΣ (ν. Θήρα) 282 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΘΗΡΑΣ (ν. Θήρα) 326 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) 215 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Κόνιτσας) 327 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Πωγωνίου) 247 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(Δ. Ιωαννιτών) 283 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 4
ΚΑΒΑΛΑΣ 248 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΚΑΒΑΛΑΣ 284 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 216 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 285 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 6
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 217 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 249 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 328 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 218 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 14
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 250 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 286 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 32
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 329 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 5
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 349 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) 8
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 353 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) 6
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) 251 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) 330 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλονιά) 287 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΚΙΛΚΙΣ 252 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΚΙΛΚΙΣ 288 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΚΙΛΚΙΣ 331 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΚΟΖΑΝΗΣ 219 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΚΟΖΑΝΗΣ 289 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 3
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 220 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 253 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 290 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 5
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 332 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΚΩ (ν. Κως) 291 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΚΩ (ν. Κως) 333 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 221 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 292 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 5
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 334 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΛΑΡΙΣΑΣ 254 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΛΑΡΙΣΑΣ 335 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 222 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 293 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 336 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) 223 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) 255 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) 294 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 3
ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) 337 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Λευκάδα) 295 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 256 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 224 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 257 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 296 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΜΥΚΟΝΟΥ (ν. Μύκονος) 297 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 3
ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) 298 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 3
ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) 338 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 225 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 10
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 299 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 28
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 350 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) 3
ΞΑΝΘΗΣ 226 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΞΑΝΘΗΣ 258 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΞΑΝΘΗΣ 300 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 3
ΞΑΝΘΗΣ 339 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 4
ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος) 301 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 227 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 9
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 259 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 3
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 302 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 19
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 340 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 7
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 354 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής) 2
ΠΕΛΛΑΣ 228 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΠΕΛΛΑΣ 303 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 229 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 304 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 341 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 230 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 305 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 5
ΡΟΔΟΠΗΣ 231 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 3
ΡΟΔΟΠΗΣ 260 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΡΟΔΟΠΗΣ 306 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 11
ΡΟΔΟΠΗΣ 342 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 4
ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) 232 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) 307 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) 261 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) 308 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΣΕΡΡΩΝ 262 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΣΕΡΡΩΝ 343 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 3
ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) 233 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) 309 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 3
ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) 344 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 234 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 310 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 3
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 263 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 345 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΦΩΚΙΔΑΣ 311 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΦΩΚΙΔΑΣ 346 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 235 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 2
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 312 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 3
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 347 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 2
ΧΑΝΙΩΝ 264 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) 1
ΧΑΝΙΩΝ 313 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΧΑΝΙΩΝ 348 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1
ΧΙΟΥ (ν. Χίος) 314 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία) 1

Τίτλοι σπουδών

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ(ΚΩΔΙΚΟΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
201-264 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής. *
265-348 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Δημοσίων Οικονομικών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. *
265-354 Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών- Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.*

* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα

Για όλες τις ειδικότητες

ΚΩΔ. 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
ΚΩΔ. 002: Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
Καλάθι αγορών