Προκήρυξη ΑΣΕΠ 53 θέσεις σε ΑΑΔΕ, ΑΕΜΥ, ΕΚΕΨΥΕ και Αρχιεπισκοπή

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η 13Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης

αρχίζει στις 7 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Προθεσμία υποβολής εκτυπωμένης μορφής

27 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα

 Αναλυτικά οι θέσεις

Κωδ.
θέσης
Κλάδος – Ειδικότητα Φορέας Έδρα Αρ.
θέσεων
501 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΜΟΝ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ ΠΑΙΔΙΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ)  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
502 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 2
503 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής)  (ΙΔΑΧ)* ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ– ΑΕΜΥ [ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ)  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
504 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής)  (ΙΔΑΧ)* ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ– ΑΕΜΥ [ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ]  (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ)  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
505 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής)  (ΙΔΑΧ)* ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ– ΑΕΜΥ [ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ Κ. ΠΡΙΦΤΗΣ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ)  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
506 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (Ειδικότητας Ορθοπαιδικής)  (ΙΔΑΧ)* ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ– ΑΕΜΥ [ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ)  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
507 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (Ειδικότητας Παιδιατρικής)  (ΙΔΑΧ)* ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ– ΑΕΜΥ [ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ)  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
508 ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ  (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΝ. ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) ΑΧΑΪΑΣ 1
509 ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΜΟΝ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ ΠΑΙΔΙΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
510 ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝ. ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
511 ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝ. ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ)  ΠΕΙΡΑΙΑ 1
512 ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΜΟΝ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ ΠΑΙΔΙΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ)  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
513 ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
514 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ  (Ειδικότητας Οδοντιατρικής)  (ΙΔΑΧ)* ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ– ΑΕΜΥ (ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ)  (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ)  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
515** ΠΕ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΝ. ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) ΑΧΑΪΑΣ 1
516** ΠΕ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΜΟΝ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ ΠΑΙΔΙΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ)  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
517** ΠΕ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝ. ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
518 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 4
519 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 23
520 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΠΑΤΡΑΣ ΜΟΝ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) ΑΧΑΪΑΣ 1
521 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΜΟΝ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ ΠΑΙΔΙΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ)  ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
522 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΟΝ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
601 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΙΔΑΧ)* ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΕΜΥ (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
602 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ ΗΣ 1
603 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΔΑΧ)* ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ – Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. [Δ.Ψ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΟΝ. ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ] (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
701 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ) (ΙΔΑΧ)* ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΕΜΥ (ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
702 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1

Δείτε λεπτομέρειες στο αρχείο με τον πίνακα των θέσεων

Καλάθι αγορών
Scroll to Top