Σε κάθε πακέτο υπάρχουν 2 χρόνοι, που επηρεάζουν την τιμή του. Η διάρκεια σε ώρες και η ανάλωση σε μέρες.
Πρακτικά αυτό που αγοράζετε είναι οι ώρες χρήσης του προγράμματος, δηλαδή η διάρκεια. Την οποίο μπορείτε να την καταναλώσετε παρακολουθώντας μάθημα και κάνοντας εξάσκηση ή και μόνο εξάσκηση, σε όποια ενότητα θέλετε.
Αν καταναλώσετε όλες τις ώρες, που αγοράσατε, δεν θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άλλο, εκτός αν προσθέσετε ώρες.

Από την άλλη, η “ανάλωση μέχρι” δείχνει το χρονικό διάστημα, σε μέρες, που ο κωδικός σας θα είναι ενεργός, από την ημέρα ενεργοποίησής του (ημερομηνία που σας στέλνουμε τον κωδικό σας).
Στην ουσία είναι ένας συμβατικός χρόνος, για λόγους διαχείρισης. Αν παρέλθει το διάστημα αυτό και δεν έχετε αναλώσει όλες τις ώρες, αυτές χάνονται και ο κωδικός απενεργοποιείται.


3 σχόλια

Γιάννης · 10 Ιανουαρίου 2019 στο 12:11

Το αν μπορείτε ή όχι να πάρετε μια μεμονωμένη ενότητα είναι θέμα φορέα πιστοποίησης. π.χ. η ECDL το επιτρέπει.
Οι προκηρύξεις καθορίζουν για ποιες ακριβώς ενότητες, απαιτείται να προσκομίσετε πιστοποιητικό. Συνήθως θέλει 3: Word, Excel και ίντερνετ. Μπορείτε να προσκομίσετε περισσότερα από ένα πιστοποιητικά. Αρκεί να καλύπτουν τις ενότητες που προβλέπει ο διαγωνισμός

Ελένη ρόκα · 7 Ιανουαρίου 2019 στο 16:19

Θα ήθελα να ξερω αν μπορώ να πάρω word-excel για να τα βάλω σε έναν διαγωνισμό,και αν μπορω με αυτά μόνο.

    Γιάννης · 10 Ιανουαρίου 2019 στο 12:12

    Το αν μπορείτε ή όχι να πάρετε μια μεμονωμένη ενότητα είναι θέμα φορέα πιστοποίησης. π.χ. η ECDL το επιτρέπει.
    Οι προκηρύξεις καθορίζουν για ποιες ακριβώς ενότητες, απαιτείται να προσκομίσετε πιστοποιητικό. Συνήθως θέλει 3: Word, Excel και ίντερνετ. Μπορείτε να προσκομίσετε περισσότερα από ένα πιστοποιητικά. Αρκεί να καλύπτουν τις ενότητες που προβλέπει ο διαγωνισμός

Έχετε κάποια ερώτηση, ιδέα ή πληροφόρηση;