62 θέσεις στην ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΕ

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη και ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 62 θέσεις Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης στην ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε., που θα καλύψουν επείγουσες ανάγκες για την επιτάχυνση της Κτηματογράφησης. Οι συμβάσεις, που θα κληθούν να υπογράψουν οι επιλεγέντες, θα είναι 3ετούς διάρκειας και αφορούν:

Είκοσι δύο (22) συμβάσεις, ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού/Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ)
Πέντε (5) συμβάσεις, ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΕ)
Έντεκα (11) συμβάσεις, ειδικότητας Τοπογράφου Μηχανικού (ΤΕ)
Οκτώ (8) συμβάσεις, ειδικότητας Δασολόγου (ΠΕ)
Τρείς (3) συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής – Μηχανικού Ανάπτυξης Λογισμικού (ΠΕ)
Δύο (2) συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής – Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ)
Μία (1) σύμβαση, ειδικότητας Πληροφορικής – Διαχειριστή Συστημάτων Πληροφορικής (ΠΕ)
Δύο (2) συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής- Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων (ΠΕ)
Δύο (2) συμβάσεις, ειδικότητας Πληροφορικής – Υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφορικής (ΤΕ)
Μία (1) σύμβαση, ειδικότητας Πληροφορικής – Τεχνικός Συστημάτων Πληροφορικής (ΤΕ)
Τρείς (3) συμβάσεις, ειδικότητας Οικονομολόγου (ΠΕ)
Δύο (2) συμβάσεις, ειδικότητας Οικονομολόγου – Λογιστή (ΠΕ)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων η 14/02/2018

Κατεβάστε την προκήρυξη ή επισκεφτείτε την σελίδα της ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

Αν ενδιαφέρεστε για τις θέσεις ειδικότητας Οικονομολόγου  και Οικονομολόγου – Λογιστή δείτε πως θα αποκτήσετε άμεσα πιστοποίηση για Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου και Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπεδο Advanced

Καλάθι αγορών
Scroll to Top