Σαρωτικές αλλαγές στο δημόσιο

Καυτό προβλέπεται το επόμενο οκτάμηνο στο δημόσιο, αφού στο διάστημα αυτό πρόκειται να τρέξουν διαδικασίες επιλογής για όλες τις θέσεις ευθύνης, καθώς και όλες τις  νευραλγικές θέσεις στον ανώτατο διοικητικό βαθμό.

Έτσι αφού εξαντλήθηκαν όσες καθυστερήσεις μπορούσαν να τεθούν στην συνολική αξιολόγηση στο δημόσιο, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες επιλογής. Ήδη το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι θεσμοί διαμόρφωσαν νέα χρονοδιαγράμματα για την τοποθέτηση προϊσταμένων και γραμματέων (ειδικών, τομεακών και διοικητικών γραμματέων). Σύμφωνα με αυτό:

  • Μέχρι τον Μάρτιο του 2018 θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι γενικοί διευθυντές
  • Μέχρι τον Ιούνιο του 2018 θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι διευθυντές
  • Μέχρι τον Αύγουστο του 2018 θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι τμηματάρχες.

Ενώ για τους διοικητικούς, ειδικούς και τομεακούς γραμματείς, η επιλογή τους μέσα από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών, που λειτουργεί από το ΑΣΕΠ, πρέπει να έχει γίνει μέχρι τον Ιούνιο του 2018
όπως γράφει το aftodioikisi.gr

Δείτε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποίηση για υπολογιστές μελετώντας από το σπίτι σας, στους δικούς σας χρόνους και με τους δικούς σας ρυθμούς

Ήδη στο ΑΣΕΠ έχουν ξεκινήσει να δημοσιεύονται οι προσκλήσεις. Ειδικότερα:

Προσκλήσεις Διοικητικών & Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

4ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

περισσότερα…

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

7ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Διοικ. Γραμ. του Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

περισσότερα…

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

10ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Αναπλ. Διοικ. Γραμ. του Υπ. Δικαιοσύνης

περισσότερα…

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

13ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Διοικ. Γραμ. στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών

περισσότερα…

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

25ΕΣ/2018: Πρόσκληση Πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμ. στο Υπ.Α.Α.Τ.

περισσότερα…

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

38ΕΣ/2018: Πρόσκληση Πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμ. της Γεν. Γραμ. του Υπ.Οικ.

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

20ΕΣ/2018: Πρόσκληση πλήρωσης θέσης Διοικ. Γραμ.της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

48ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Διοικ. Γραμ. του Υπ. Οικ. και Ανάπτ.

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

16ΕΣ/2018: Πρόσκληση Πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμ. στο Υπ. Εσωτερικών

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

30ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Διοικ. Γραμ. ΥΠΕΝ του Υπ. Περ. και Ενέργειας

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

33ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Διοικ. Γραμ. στο Υπ. Ψηφ. Πολιτικής, Τηλ. & Ενημ.

περισσότερα…

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

45ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Διοικ. Γραμ. του Υπ. Πολ. και Αθλ.

περισσότερα…

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

55ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού

περισσότερα…

Προσκλήσεις Τομεακών και Ειδικών Τομεακών Γραμματέων

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018

1ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ. Τομ. Γραμματέα στο Εθνικό Τυπογραφείο

περισσότερα…

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018

2ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. Υποδοχής στο Υπ. Μετ. Πολιτκής

περισσότερα…

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018

3ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Υπ. Μετ. Πολ.

περισσότερα…

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

5ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. της Γεν. Γραμ. Διαχ. Κοιν. & Άλλων Πόρων

περισσότερα…

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

6ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ. Τομ. Γραμ. Ειδ. Γραμ. Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικ.

περισσότερα…

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

8ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμ. της Γεν. Γραμ. Λιμένων, Λιμ. Πολ. & Ναυτ. Επενδ.

περισσότερα…

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

9ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμ. της Γεν. Γραμ. Αιγαίου & Νησ. Πολ.

περισσότερα…

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

11ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμ. της Γεν. Γραμ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης

περισσότερα…

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

12ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμ. της Γεν. Γραμ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων

περισσότερα…

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

40ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. της Γεν. Γραμ. Δημ. Περιουσίας του Υπ. Οικον.

περισσότερα…

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

41ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. της Γεν. Γραμ. Πληροφ. Συστ. του Υπ. Οικον.

περισσότερα…

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

42ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. της Γεν. Γραμ. Δημ. Πολ. του Υπ. Οικον.

περισσότερα…

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

14ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών

περισσότερα…

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

15ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. στο Υπ. Υποδομών & Μεταφορών

περισσότερα…

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

26ΕΣ/2018: Πρόσκληση για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμ. στο Υπ.Α.Α.Τ.

περισσότερα…

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

39ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμ. της Γεν. Γραμ. Οικονομικής Πολιτικής

περισσότερα…

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

43ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. της Ειδ. Γραμ. Σώματος Δίωξης Οικ. Εγκλήματος

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

51ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. στη Γεν. Γραμ. Στρατ. και Ιδ. Επενδ. του Υπ. Οικ. και Αν.

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

52ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. στη Γεν. Γραμ. Δημ. Επ. και Ετ. Συμφ. για το Πλ. Αν. (ΕΣΠΑ) του Υπ. Οικ. και Αν.

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

21ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ. Τομ. Γραμ. Σ.ΕΠ.Ε του Υπ. Εργασίας

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

22ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ. Τομ. Γραμ. της Ειδ. Γραμ. Κοιν. Ένταξης Ρομά

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

23ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. της Γεν. Γραμ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

24ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. της Γεν. Γραμ. Αντεγκληματικής Πολιτικής

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

49ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. στη Γεν. Γραμ. Βιομ. του Υπ. Οικ. και Αν.

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

50ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. στη Γεν. Γραμ. Εμπ. και Πρ. Καταν. του Υπ. Οικ. και Αν.

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

27ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

57ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ. Τομ. Γραμ. στην Ειδική Γραμ. Συντ. και Διαχ. Πρ.Τ.Α.Μ.Ε. και Τ.Ε.Α. και Άλλων Πόρων του Υπ. Οικ. και Αν.

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

60ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ.Τομ. Γραμ. στην Ειδ. Γραμ. Διαχ. Τομ. Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. του Υπ. Οικ. και Αν.

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

59ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ.Τομ. Γραμ. στην Ειδ. Γραμ. Διαχ.Τομ. Ε.Π. του Ε.Τ.Π.Α. και ΤΣ του Υπ. Οικ. και Αν.

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

54ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. της Γεν. Γραμ. Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

53ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. της Γεν. Γραμ. Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

28ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. Περιβάλλοντος

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

29ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. Χωρικού Σχεδιασμού

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

31ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ.Τομ. Γραμ. Σώμ. Επιθ. και Ελ. ΥΠΕΝ του Υπ. Περ. και Ενέργειας

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

17ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. Διαχ. Αποβλήτων στο Υπ.ΕΣ

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

32ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ.Τομ. Γραμ. Υδάτων του Υπ. Περ. και Ενέργειας

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

19ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ. Τομ. Γραμ. Ιθαγένειας στο Υπ. Εσωτερικών

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

34ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. στη Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

35ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. στη Γεν. Γραμ. Τηλεπ/νιών & Ταχ/μείων

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

36ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. στη Γεν. Γραμ. Ψηφιακής Πολιτικής

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

37ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ. Τομ. Γραμ. στην Ειδ. Γραμ. Επ. Διαχ. Κρίσεων του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

58ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ. Τομ. Γραμ. στην Ειδ. Γραμ. Σ.Δ.Ι.Τ. του Υπ. Οικ. και Ανάπτ.

περισσότερα…

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

44ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ. Τομ. Γραμ. Σύγχρ. Πολ. του Υπ. Πολ. και Αθλ.

περισσότερα…

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

46ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γραμ. της Γ.Γ.Κ.Δ. του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

περισσότερα…

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

47ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ. Τομ. Γραμ. Σ.Επ.Ε.Δ.Δ. της Γ.Γ.Κ.Δ. του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

περισσότερα…

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018

56ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γρ. της Γ.Γ.Τ.Π.Α. του Υπουργείου Τουρισμού

περισσότερα…

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018

18ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γρ. Ισότητας των Φύλων του ΥΠ.ΕΣ. (Τομέας Εσωτερικών)

περισσότερα…

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018

62ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Τομ. Γρ. της Γ.Γ.Θ. του Υ.Π.Ε.Θ.

περισσότερα…

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018

61ΕΣ/2018: Πλήρωση θέσης Ειδ.Τομ. Γραμ. στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

περισσότερα…

Προκηρύξεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση προκήρυξης πλήρωσης πέντε (5) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γεν. Δ/νσης Υπ. Οικονομικών

περισσότερα…

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γεν. Δ/νσης Υπ. Οικονομικών

περισσότερα…

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γεν. Δ/νσης Υπ. Οικονομικών

περισσότερα…

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση προκήρυξης πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γεν. Δ/νσης Υπ. Οικονομικών

περισσότερα…

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018

Έκδοση προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γεν. Δ/νσης Υπ.Μεταν.Πολ.

περισσότερα…

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπ. Εργασίας

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπ. Υγείας

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γεν. Δ/νσης Υπ. Ναυτιλίας

περισσότερα…

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γεν. Δ/νσης Υπ. Ναυτιλίας

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γ.Δ. Υπ. Εσωτερικών

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γ.Δ. Υπ. Εσωτερικών

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2017

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γ.Δ. Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

περισσότερα…

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γ.Δ. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

περισσότερα…

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018

Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γ.Δ. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης

περισσότερα…

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2018

Αποτελέσματα προκ. πλήρωσης θέσεων ευθύνης Γ.Δ. Υπουργείων (ομάδες Β’-Γ’-Δ’)

περισσότερα…

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018

Πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γ.Δ.Α.Π.Κ. του Υπ. Πολ. και Αθλ.

περισσότερα…

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018

Πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γ.Δ.Σ.Π. του Υπ. Πολ. και Αθλ.

περισσότερα…

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018

Πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε. του Υπ. Πολ. και Αθλ.

περισσότερα…

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2018

Πλήρωση δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γ.Δ. του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

περισσότερα…

Δείτε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποίηση για υπολογιστές μελετώντας από το σπίτι σας, στους δικούς σας χρόνους και με τους δικούς σας ρυθμούς

Καλάθι αγορών