Πρόσκληση για 953 γιατρούς στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) 2ετούς διάρκειας

Με διαδικασίες εξπρές δημοσιεύτηκε και εξελίσσεται,΄ήδη, η διαδικασία των αιτήσεων, για την προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες».

Η προκήρυξη, που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά εννιακοσίων πενήντα τριών (953) ιατρών, δημοσιεύτηκε στις 12/6 και ήδη  από τις 13/6 έχει ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουνίου 2018 και ώρα 23:59 νυχτερινή.

Άρα αν σας ενδιαφέρει θα πρέπει να κινηθείτε γρήγορα. Πριν κάνετε, όμως, οτιδήποτε μελετήστε την προκήρυξη, δείτε τα κριτήρια και τις θέσεις.

Εμείς θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι, αν δεν έχετε πιστοποίηση πληροφορικής, είναι κρίμα να χάσετε 80 μονάδες. Δείτε το εκπαιδευτικό μας λογισμικό, αποκτήστε το ηλεκτρονικά, μελετήστε στο σπίτι και δώστε άμεσα εξετάσεις. Υπόψη ότι θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις εξετάσεις (και για τις 3 ενότητες) μέχρι και τις 22-6.

Πίνακας θέσεων

[table id=9 responsive=collapse /]

Καλάθι αγορών
Scroll to Top