Προκήρυξη 6Κ/2018: 588 θέσεις στο Δικαιοσύνης…και έγινε πράξη

Πεντακόσιες ογδόντα οκτώ (588) θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, στο δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι θέσεις ανά περιοχή είναι:

Περιφερειακή ενότητα Αρ. θέσεων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 29
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 11
ΑΧΑΪΑΣ 26
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 26
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 17
ΕΥΒΟΙΑΣ 16
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ. Ιωαννιτών) 5
ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα) 15
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5
ΚΩ (ν. Κως) 13
ΛΑΡΙΣΑΣ 7
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 14
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 160
ΡΟΔΟΠΗΣ 21
ΣΕΡΡΩΝ 35
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 16
ΦΩΚΙΔΑΣ 24
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 14
ΧΑΝΙΩΝ 71
ΧΙΟΥ (ν. Χίος) 11
Σύνολο 588

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής.* 201 501 έως 509
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας.*
202 510 έως 514
Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή
Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή
Βαλκανικών Σπουδών ή
Δημόσιας Διοίκησης ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
Διοίκησης Τεχνολογιών ή
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή
Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνιολογίας ή
Κοινωνικής Διοίκησης ή
Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή
Κοινωνικής Πολιτικής ή
Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή
Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
Ναυτιλιακών Σπουδών ή
Νομικής ή
Οικονομικής Επιστήμης ή
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
Οικονομικών Επιστημών ή
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή
Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
Πολιτικής Επιστήμης ή
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή
Πολιτικών Επιστημών ή
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή
Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
Στατιστικής ή
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.*
203 515 έως 522
Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία.*
204 523
  • Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.* 301 601, 602
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής.* 302 603 έως 607
  • Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – Ενότητα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή
Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:
ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
401 701 έως 754 (Κύριος)
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων:
ΙΕΚ ή
Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή
Επαγγελματικής Σχολής ή
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή
σχολής μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
402 701 έως 754 (Α΄ επικουρικός)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. 403 701 έως 754 (Β΄ επικουρικός)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, όπως αναφέρονται παρακάτω.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΩΔ. 001:  Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

ΚΩΔ. 002:  Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

ΚΩΔ. 003:  Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας.

ΚΩΔ. 004:  Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ψυχιατρικής.

ΚΩΔ. 005:  Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

ΚΩΔ. 006:  Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΚΩΔ. 007:  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

ΚΩΔ. 008:  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

ΚΩΔ. 009:  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή – Νοσηλεύτριας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή- Νοσηλεύτριας.

ΚΩΔ. 010:  Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν. 3252/2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔ. 06:  Μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών εφόσον επιθυμεί τον διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον αντίστοιχο νομό ή νησί και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Πίνακας θέσεων

[table id=7 responsive=collapse /]

Καλάθι αγορών
Scroll to Top