Προκήρυξη 203 συνολικά θέσεων για την Υπηρεσία Ασύλου-Ειδικότητες-περιοχές-προθεσμίες

Προκήρυξη 203 συνολικά θέσεων για την Υπηρεσία Ασύλου-Ειδικότητες-περιοχές-προθεσμίες

Δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο στο ΦΕΚ η 6Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 203 συνολικά θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την Υπηρεσία Ασύλου.

Kατεβάστε την προκήρυξη στα συνημμένα αρχεία στο κάτω μέροw του άρθρου

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις αρχίζει στις 15 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 4ης Ιουλίου 2017, ημέρας Τρίτης.

Κριτήρια επιλογής

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
    Π.Ε. – Τ.Ε. Δ.Ε.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)
1 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (1) Βαθμός × 110
2 Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών. (2) 150
3 Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. ή Δεύτερος τίτλος σπουδών (3) 150
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (4)
4 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 400
5 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 200
6 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 200
7 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο. 100
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) (5)
8 Εμπειρία έως και 84 μήνες 7 ανά μήνα
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ) (6)
9 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
10 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
11 Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (Δ) (7)
Μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994 όπως ισχύει.

Θέσεις ανά ειδικότητα

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), (133) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), (14) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), (56) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ειδικότητες ανά περιοχή

{slider title=»Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης» alias=»PE» class=»blue»}

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
101 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 401 001, 004   4
102 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΑΧΑΪΑΣ 401 001, 004   1
103 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ) ΕΒΡΟΥ 401 001, 004 06 2
104 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) ΕΒΡΟΥ 401 001, 004 06 4
105 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 401 001, 004   2
106 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 401 001, 004   3
107 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΡΟΥ) ΚΑΛΥΜΝΟΥ(ν. Λέρος) 401 001, 004 06 4
108 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401 001, 002   13
109 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401 001, 002   20
110 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 401 001, 004   3
111 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ) ΚΩ(ν. Κως) 401 001, 004 06 4
112 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ) ΛΕΣΒΟΥ(ν. Λέσβος) 401 001, 004 06 6
113 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-ΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΛΙΜΟΣ) ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401 001, 002   12
114 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ) ΞΑΝΘΗΣ 401 001, 004 06 2
115 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΕΙΡΑΙΑ 401 001, 002   10
116 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ) ΡΟΔΟΥ(ν. Ρόδος) 401 001, 004 06 4
117 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ) ΣΑΜΟΥ(ν. Σάμος) 401 001, 004 06 5
118 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΙΔΑΧ)* ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΧΙΟΥ) ΧΙΟΥ(ν. Χίος) 401 001, 004 06 6
119 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 402 001, 002   10
120 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 402 001, 003   17
121 ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & Μ.Μ.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 403 001   1

{slider title=»Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» alias=»TE» class=»green»}

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
201 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 501503 001   2
202 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) ΕΒΡΟΥ 501503 001 06 2
203 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 501503 001   2
204 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 501503 001   3
205 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 501503 001   1
206 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΛΙΜΟΣ) ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 501503 001   2
207 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 502503     1
208 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 502503     1

{slider title=»Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» alias=»DE» class=»red»}

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
301 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 601 001   3
302 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) ΑΧΑΪΑΣ 601 001   2
303 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ) ΕΒΡΟΥ 601 001 06 1
304 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) ΕΒΡΟΥ 601 001 06 3
305 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 601 001   2
306 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 601 001   3
307 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΡΟΥ) ΚΑΛΥΜΝΟΥ(ν. Λέρος) 601 001 06 3
308 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 601 001   5
309 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 601 001   5
310 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 601 001   2
311 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ) ΚΩ(ν. Κως) 601 001 06 2
312 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ) ΛΕΣΒΟΥ(ν. Λέσβος) 601 001 06 3
313 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΛΙΜΟΣ) ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 601 001   10
314 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ) ΞΑΝΘΗΣ 601 001 06 1
315 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΠΕΙΡΑΙΑ 601 001   4
316 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ) ΡΟΔΟΥ(ν. Ρόδος) 601 001 06 2
317 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ) ΣΑΜΟΥ(ν. Σάμος) 601 001 06 2
318 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΧΙΟΥ) ΧΙΟΥ(ν. Χίος) 601 001 06 3

{/sliders}

Καλάθι αγορών
Scroll to Top