Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων 2018 (ενημέρωση και πίνακες)
Ξεκίνησε μέσω της “εφαρμογής Κινητικότητας” η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις 785 προς μετάταξη και τις 332 προς απόσπαση θέσεις που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

Προσοχή υπάρχει προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δηλαδή από 20/04/2018 έως και 05/05/2018.

Το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα / σχέση εργασίας, κλάδο/ειδικότητα, που θα καλυφθούν με μετάταξη ή απόσπαση, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Συνοπτικά ανά φορέα οι θέσεις προς μετάταξη και απόσπαση

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 39
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 18
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
 1. ΦΟΡΕΑΣ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 10
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΚΛΗΤΗΡΩΝ) 2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 38
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 8
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 4
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 148
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 8
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 28
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 34
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 5
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 13
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 4
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 14
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 3
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 4
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 8
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 30
ΠΕ  ΙΔΑΧ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 20
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΔΗΓΩΝ 1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 6
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 19
ΠΕ ΙΔΑΧ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΙΔΑΧ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4
 1. ΦΟΡΕΑΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ε.Μ.Σ.Τ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 28
ΠΕ ΙΔΑΧ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΠΕ ΙΔΑΧ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΠΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΙΔΑΧ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΙΔΑΧ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ  ΙΔΑΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2
ΤΕ ΙΔΑΧ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΔΕ ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 1
ΔΕ ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΕ ΙΔΑΧ ΦΥΛΑΚΩΝ 6
ΥΕ ΙΔΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 48
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1
ΠΕ  ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΟΥΡΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΡΙΩΝ 2
ΔΕ ΙΔΑΧ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΟΔΗΓΩΝ) 3
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ) 1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΕΣ 2
ΥΕ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13
ΥΕ ΙΔΑΧ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 14
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΤΕ  ΜΟΝΙΜΟΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 11
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΕ  ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 4
ΕΕΠ  ΙΔΑΧ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΠΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η΄ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

14.ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 274
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 88
ΠΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 8?
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΩΝ,ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ,ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΠΕ  ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 40
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 22
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 9
ΤΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ 18
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 34
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 4
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 43
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΠΕ  ΜΟΝΙΜΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE) 1
TΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 24
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 20
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΕΙΡ.ΜΗΧΑΝ. ΕΡΓΟΥ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ) 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 31
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΩΝ 5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 8
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 6
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / Ν.Π.Ι.Δ ΕΠΑΝΟΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 7
ΕΕΠ ΙΔΑΧ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΠΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ: 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ:187
ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 10
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 45
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19
ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 30
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 11
ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 12
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12
ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 13
ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 14
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 8
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ: 5
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
 1. ΦΟΡΕΑΣ: Α.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ: 3
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
 1. ΦΟΡΕΑΣ : ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ε.Μ.Σ.Τ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 28
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 6
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

6.ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 53
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 10
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 7
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ:5
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 4
ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Η΄ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
 
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 3
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 31
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 5
ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 8
ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ 6
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ / Ν.Π.Ι.Δ ΕΠΑΝΟΔΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 11
ΕΕΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 6
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2

Αναλυτικοί πίνακες

Αναλυτικά οι θέσεις  των φορέων ανά κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα / σχέση εργασίας, κλάδο/ειδικότητα, που θα καλυφθούν με μετάταξη ή απόσπαση, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση πληκτρολογώντας τους όρους που θέλετε.

Μετατάξεις

[table id=5 responsive=collapse /]


Αποσπάσεις

[table id=6 responsive=collapse /]

Καλάθι αγορών
Scroll to Top