Δείτε τι εξετάζει το ECDL

Επειδή πολλοί μας ρωτάτε τι εξετάζει το ECDL, σας παρουσιάζουμε την εξεταστέα ύλη, για τις πιο συνηθισμένες ενότητες. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι μπορείτε να πιστοποιηθείτε σε όποια ή όποιες ενότητες σας ενδιαφέρει. π.χ. όσον αφορά το ΑΣΕΠ, ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας απαιτεί γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Syllabus ανά ενότητα

Επεξεργασία κειμένου – Word

Για να μπορεί να περάσει κάποιος με επιτυχία αυτή την ενότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Εργάζεται με έγγραφα και να τα αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο νέφος (cloud).
 • Χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους βοήθειας, συντομεύσεις και το εργαλείο μετάβασης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς.
 • Δημιουργεί και να επεξεργάζεται έγγραφα τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή.
 • Εφαρμόζει διάφορες μορφοποιήσεις και στυλ για τη βελτίωση των εγγράφων προτού τα διανείμει και να αναγνωρίζει βέλτιστες πρακτικές κατά την επιλογή των μορφοποιήσεων.
 • Εισάγει πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα.
 • Προετοιμάζει έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας.
 • Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις σελίδας του εγγράφου και να ελέγχει και να διορθώνει ορθογραφικά λάθη προτού την τελική εκτύπωση ενός εγγράφου.

Υπολογιστικά φύλλα – Excel

Για να μπορεί να περάσει κάποιος με επιτυχία αυτή την ενότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Εργάζεται με υπολογιστικά φύλλα και να τα αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο νέφος (cloud).
 • Χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους βοήθειας, συντομεύσεις και το εργαλείο μετάβασης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς.
 • Εισάγει δεδομένα σε κελιά και χρησιμοποιεί βέλτιστες πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών. Να επιλέγει, να ταξινομεί καθώς και να αντιγράφει, να μετακινεί και να διαγράφει δεδομένα.
 • Επεξεργάζεται τις γραμμές και στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου. Να αντιγράφει, να μετακινεί, να διαγράφει και να μετονομάζει κατάλληλα τα φύλλα εργασίας.
 • Δημιουργεί μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων. Χρησιμοποιεί τις σωστές πρακτικές στη δημιουργία τύπων και είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις τιμές σφάλματος σε τύπους.
 • Μορφοποιεί αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σ’ ένα υπολογιστικό φύλλο και χρησιμοποιεί αυτόματα στυλ πινάκων.
 • Επιλέγει, να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα για να επικοινωνεί τα δεδομένα κατάλληλα και με τη σωστή τους σημασία.
 • Ρυθμίζει τις επιλογές σελίδας του υπολογιστικού φύλλου κατάλληλα και να ελέγχει και να διορθώνει το περιεχόμενο ενός υπολογιστικού φύλλου πριν την τελική του εκτύπωση.

Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet – Online Essentials

Για να μπορεί να περάσει κάποιος με επιτυχία αυτή την ενότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τις έννοιες και την ορολογία που σχετίζεται με την περιήγηση στο Διαδίκτυο και ασφάλεια στο Διαδίκτυο.
 • Χρησιμοποιεί το φυλλομετρητή ιστού (web browser) και διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, τα αγαπημένα (bookmarks), και τα αποτελέσματα της περιήγησης.
 • Αναζητά αποτελεσματικά πληροφορίες στο Διαδίκτυο και αξιολογεί κριτικά το διαδικτυακό περιεχόμενο.
 • Κατανοεί τα βασικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας δεδομένων.
 • Κατανοεί τις έννοιες εικονικές κοινότητες, επικοινωνία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Στέλνει, λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Οργανώνει και αναζητά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και να χρησιμοποιεί ημερολόγια (calendars).

Αποκτήστε εύκολα πιστοποίηση από την άνεση του σπιτιού σας.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό Αθηνά Home συνδυάζει μαθήματα μαζί με εξάσκηση και επαναληπτικά τεστ. Στις ασκήσεις υπάρχουν και βίντεο με την σωστή λύση.

Είναι το λογισμικό, που χρησιμοποιούν πολλά κέντρα για την προετοιμασία των μαθητών τους

Καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις όλων των φορέων πιστοποίησης.

Προετοιμαστείτε από την άνεση του δικού σας χώρου.

Δουλέψτε 2-3 ώρες την ημέρα, όποια στιγμή σας βολεύει, στον δικό σας υπολογιστή ή laptop και είστε έτοιμοι να δώσετε εξετάσεις.

Ξεκινήστε όποτε θέλετε και αφιερώστε όσο χρόνο χρειάζεστε.


Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων – Windows

Για να μπορεί να περάσει κάποιος με επιτυχία αυτή την ενότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί βασικούς όρους και έννοιες που σχετίζονται με την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τους υπολογιστές, τις συσκευές και το λογισμικό.
 • Ξεκινά και να τερματίζει τη λειτουργία ενός υπολογιστή.
 • Εργάζεται αποδοτικά και αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή χρησιμοποιώντας εικονίδια και παράθυρα.
 • Προσαρμόζει τις βασικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος και να χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη λειτουργία Βοήθειας.
  Δημιουργεί ένα απλό έγγραφο και να εκτυπώνει το αποτέλεσμα.
 • Γνωρίζει τις βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων και να είναι σε θέση να οργανώνει αποτελεσματικά τα αρχεία και τους φακέλους του υπολογιστή.
 • Κατανοεί βασικές έννοιες αποθήκευσης και χρήσης βοηθητικού λογισμικού για τη συμπίεση και αποσυμπίεση μεγάλων σε μέγεθος αρχείων.
 • Κατανοεί έννοιες που σχετίζονται με τα δίκτυα καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές δικτύωσης και είναι σε θέση να συνδεθεί σ’ ένα δίκτυο.
 • Κατανοεί τη σημασία προστασίας δεδομένων και συσκευών από κακόβουλο λογισμικό (malware) καθώς και τη σημασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων (backing up data)
 • Αναγνωρίζει τα θέματα που σχετίζονται με την οικολογική χρήση ΤΠE (green IT), την προσβασιμότητα (accessibility) καθώς και της υγείας και ασφάλειας του χρήστη.

Παρουσιάσεις – PowerPoint

Για να μπορεί να περάσει κάποιος με επιτυχία αυτή την ενότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Εργάζεται με παρουσιάσεις και να τις αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο νέφος (cloud).
 • Χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους βοήθειας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
 • Κατανοεί τις διάφορες διαθέσιμες προβολές παρουσίασης, την καταλληλόλητα χρήσης τους, και πότε να τις χρησιμοποιεί, να επιλέγει διάφορες διατάξεις και πρότυπα σχεδίασης διαφανειών.
 • Εισάγει, να τροποποιεί και να μορφοποιεί το κείμενο και τους πίνακες μιας παρουσίασης. Να αναγνωρίζει τη βέλτιστη πρακτική εφαρμογής μοναδικού τίτλου σε κάθε διαφάνεια και να δημιουργεί περιεχόμενο διαφανειών με συνέπεια χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα διαφανειών.
 • Επιλέγει, να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα για να επικοινωνεί τα δεδομένα κατάλληλα και με τη σωστή τους σημασία.
 • Εισάγει, να επεξεργάζεται, και να στοιχίζει εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης.
 • Εφαρμόζει εφέ κίνησης και εναλλαγής διαφανειών στις παρουσιάσεις καθώς και να ελέγχει και να διορθώνει το περιεχόμενο μιας παρουσίασης πριν την τελική εκτύπωση και παρουσίαση της.

Χρήση Βάσεων Δεδομένων – Access

Για να μπορεί να περάσει κάποιος με επιτυχία αυτή την ενότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τι είναι μια βάση δεδομένων και πώς είναι οργανωμένη.
 • Δημιουργεί μια απλή βάση δεδομένων και να προβάλει τα δεδομένα της βάσης με διάφορες μεθόδους.
 • Δημιουργεί έναν πίνακα, να ορίζει και να τροποποιεί πεδία, και να δημιουργεί σχέσεις μεταξύ πινάκων. Να εισάγει και να επεξεργάζεται δεδομένα σ’ έναν πίνακα.
 • Χρησιμοποιεί φίλτρα και ερωτήματα για να ανακτά συγκεκριμένες πληροφορίες από μια βάση δεδομένων.
 • Δημιουργεί μια φόρμα για την εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή εγγραφών και δεδομένων από τις εγγραφές.
 • Δημιουργεί συνήθεις εκθέσεις/αναφορές και προετοιμάζει περιεχόμενο προς εκτύπωση ή προς ηλεκτρονική διάθεση.
Καλάθι αγορών
Scroll to Top