ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη. Δείτε τις προθεσμίες

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η 3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 8.166 θέσεις σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Δείτε τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα

Πότε θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 9 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Ειδικότητες ανά κατηγορία εκπαίδευσης:

Δείτε πως μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποίηση για υπολογιστές μελετώντας από το σπίτι σας, στους δικούς σας χρόνους και με τους δικούς σας ρυθμούς

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν τριάντα τριών (133) θέσεων.

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ), ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ογδόντα τεσσάρων (84) θέσεων.

ΤΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Μηχανολόγου), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ», ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΩΝ), ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΤΕ ΤΑΜΙΩΝ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δύο χιλιάδων επτακοσίων δεκατεσσάρων (2714) θέσεων.

ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ, ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΕΠΙΔΟΤΩΝ, ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΖΥΓΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ – ΦΥΛΑΚΩΝ, ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΩΝ ΧΥΤΑ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ή ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΧΥΤΑ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Γ΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝIΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ), ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡ/ΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Απορριμματοφόρων και Φορτηγών), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΤΟΦΟΡΩΝ), ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΤΗ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΔΕ ΠΛΥΝΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ», ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ», ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ», ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΒΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΒΑΦΕΑΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Α΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΕΡΑΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΔΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΡΟΧΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤ. ΜΗΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΔΕ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΧΥΤΑ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (Μ.Ε. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΑ / ΦΟΡΤΩΤΗ/ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΓΕΡΑ-ΝΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Σάρωθρο), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟΥ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΩΝ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΎΠΟΥ JCB), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΩΝ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ-ΓΚΡΕΥΝΤΕΡ), ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-GRATER, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε (5235) θέσεων.

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ), ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΥΝΤΕΣ ΚΑΔΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΕΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ), ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΧΥΤΑ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΖΥΓΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΥΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ-ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ), ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΕ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΥΕ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΗ-ΦΥΛΑΚΑΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΡΓΑΤΗΣ-ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ), ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ), ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top