ΑΣΕΠ: Στο Τυπογραφείο πάλι η προκήρυξη 1Κ/2017 – 404 θέσεις ΠΕ στα Δικαστήρια και στις δικαστικές υπηρεσίες, σε όλη τη Χώρα

ΑΣΕΠ: Στο Τυπογραφείο πάλι η προκήρυξη 1Κ/2017 - 404 θέσεις ΠΕ στα Δικαστήρια και στις δικαστικές υπηρεσίες, σε όλη τη Χώρα

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ έστειλε το ΑΣΕΠ, εκ νέου, την 1K/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλαδου ΠΕ γραμματέων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). Υπενθυμίζετε ότι η προκήρυξη είχε δημοσιευτεί στο τέλος Ιανουαρίου και ανακλήθηκε, προκειμένου να διορθωθούν οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών.

Απαιτείται πιστοποίηση γνώσης Η/Υ

Οι νέοι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών

Για τις θέσεις αυτές, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών:

 • Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
 • Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)
 • Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
 • Βαλκανικών Σπουδών
 • Δημόσιας Διοίκησης
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
 • Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Διοίκησης Τεχνολογιών
 • Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης
 • Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ
 • Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing)
 • Ιστορίας-Αρχαιολογίας
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Κοινωνικής Διοίκησης
 • Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής
 • Κοινωνικής Πολιτικής
 • Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 • Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 • Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης
 • Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
 • Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων
 • Μεσογειακών Σπουδών
 • Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 • Ναυτιλιακών Σπουδών
 • Νομικής
 • Οικονομικής Επιστήμης
 • Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
 • Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων)
 • Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
 • Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Πολιτικής Επιστήμης
 • Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
 • Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 • Πολιτικών Επιστημών
 • Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών
 • Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
 • Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων)
 • Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής
 • Στατιστικής
 • Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης
 • Στατιστικής και ΑναλογιστικώνΧρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 • Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
 • Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
 • Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 • Επικοινωνίας και ΜΜΕ
 • Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 • Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
 • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με ειδικεύσεις: α) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας β) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ισπανικής γλώσσας και Φιλολογίας
 • Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού
 • Σλαβικών Σπουδών
 • Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
 • Φιλολογίας
 • Ελληνικής Φιλολογίας
 • Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 • Ιστορίας και Εθνολογίας
 • Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
 • Ιστορίας
 • Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
 • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
 • Φιλοσοφίας
 • Ιστορίας- Αρχαιολογίας- Λαογραφίας
 • Ψυχολογίας
 • Μουσικών Σπουδών
 • Θεατρικών Σπουδών
 • Φυσικής
 • Φυσικών Επιστημών
 • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
 • Σπουδών στις Φυσικές
 • Μαθηματικών
 • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) Μαθηματικών β) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Μαθηματικών
 • Πληροφορικής
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ii) Διοίκησης Τεχνολογίας
 • Πληροφορικής και Τηλεματικής
 • Επιστήμης Υπολογιστών
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
 • Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική
 • Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
 • Ψηφιακών Συστημάτων
 • Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ
 • Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ
 • Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρονικού Μηχανικού

Κατεβάστε τον πίνακα των θέσεων στα συνημμένα αρχεία στο κάτω μέρος της σελίδας.

Απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα

Για όλες τις θέσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, αλλιώς δεν γίνονται δεκτοί για τις θέσεις:

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

 

 

 

 

 

 

Δεν έχετε πιστποίηση ECDL και κινδυνεύετε να χάσετε την προθεσμία;

Προετοιμαστείτε εντατικά, από το σπίτι σας, με το Home Presto 30 και το Home Presto 60

Ειδικά για εσάς που θέλετε να πιστοποιηθείτε άμεσα, στις ενότητες του ΑΣΕΠ, για να προλάβετε την προκήρυξη, έχουμε σχεδιάσει, δύο νέα πακέτα. Το Presto 30 και το Presto 60.
Έχετε στην διάθεση σας 30 ώρες, τις οποίες μπορείτε να καταναλώσετε μέσα σε 15 μέρες ή 60 ώρες, τις οποίες μπορείτε να καταναλώσετε μέσα σε 30 μέρες, αντίστοιχα..

Μπορείτε να προετοιμαστείτε στο σπίτι και να δώσετε εξετάσεις, μέσα στους χρόνους της προθεσμίας.

Όσο πιο πολλές ώρες αφιερώνετε την μέρα, τόσο πιο γρήγορα θα το πετύχετε.

Δείτε λεπτομέρειες

 • ασεπ
 • προκηρυξεις
  Καλάθι αγορών