Άλλες 2 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, για 106 θέσεις στον ΑΔΜΗΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος

Άλλες 2 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, για 106 θέσεις στον ΑΔΜΗΕ και την Τράπεζα της Ελλάδος

Τον δρόμο για το  Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ πήραν δύο ακόμα προκηρύξειςτου ΑΣΕΠ, η 10Κ/2017 και η 11Κ/2017.

Η 10Κ/2017 αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Η 11Κ/2017 αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Τράπεζα της Ελλάδος.

 Για να δείτε τις θέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα κατεβάστε τον πίνακα των θέσεων στα συνημμένα αρχεία στο κάτω μέρος του άρθρου

Καλάθι αγορών
Scroll to Top